OBŞTEA MOŞNENILOR DRAGOSLĂVENI

 

CONVOCARE

 

Consiliul de Administraţie, în temeiul art. 22 şi art. 34 din Statutul Obştii, convoacă Adunare Generală Ordinară la care vă invită sâmbătă 22 aprilie 2017, ora 9:00, în sala Căminului Cultural Dragoslavele .

Adunarea va avea următoarea ordine de zi:

  1. Raportul administratorilor pe bază de bilanţ pentru anul 2016.
  2. Raportul comisiei de cenzori privind aceeaşi perioadă, cu aprecieri asupra activităţii depuse de Consiliul de Administraţie şi de ceilalţi salariaţi ai obştii.
  3. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi propunerile C.A. cu privire la utilizarea excedentului.
  4. Raport cu privire la rezultatele inventarierii patrimoniului.
  5. Raportul de activitate al ocolului silvic (inclusiv informare privind volumul pagubelor).
  6. Discuţii cu privire la activitatea pe 2016 şi propuneri pentru completarea şi modificarea bugetului pe 2017.
  7. Mandatarea C.A.  în luarea unor decizii de importanţă deosebită privind buna funcţionare a obştii.
  8. Aprobarea măsurilor hotărâte de Adunarea Generală.

             Consiliul de Administraţie vă  mulţumeşte şi vă aşteaptă!

Preşedinte,

Mogoş Marcel